Tuesday, August 3, 2010

Happy Hollyday Ilinden (Честит Илинден)!

Well, an older comic based on traditional Macedonian song...

2 comments:

Eddie Rebel said...

Има една македонска народна песна, се вика "Кога падна на Пирина" - исто и во неа се споменува соколот. Mоже ќе те инспирира да направиш уште еден стрип :)

Temnik said...

Хаха... можеби, само ќе гледам тогаш соколот да личи повеќе на сокол, а не на орел...